Siyah Bant Yayınları

Asena Günal (Ed.), Sanatta Sansür: Farklı Aktörler ve Mekanizmalar, Siyah Bant Yayınları, 2012

Ulaş Karan, Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk, Siyah Bant Yayınları, 2013

Pelin Başaran, “Devlet Desteği ve Sansür”, Altyazı 139, Mayıs 2014

Pelin Başaran ve Ulaş Karan, Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu, Siyah Bant ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortak yayını, Şubat 2016

 

Siyah Bant Araştırma Raporları

Rapor I: Kültür politikası alanındaki gelişmeler ve sanatsal ifade özgürlüğüne etkisi, Ankara

Rapor II: Bölge’de sanatta ifade özgürlüğü ve sansür, Diyarbakır, Batman

Rapor III: Türkiye’deki Film Festivalleri ve Sanatta İfade Özgürlüğü

Rapor IV: Türkiye’de Sanatçı, Kuratör ve Kurum İlişkileri

Siyah Bant Research Reports

Report I: Developments in Cultural Policy and Their Effects on Artistic Freedom of Expression in the Arts, Ankara

Part II: Freedom of Expression in the Arts and Censorship in Kurdish Region, Diyarbakir, Batman 

 

Siyah Bant Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzleme Ortak Paydaş Raporu – 2014

Siyah Bant, Freemuse, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, EPİ 2014, Ortak Paydaş Raporu, Türkçe Tam Metin

Siyah Bant, Freemuse, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, EPİ 2014, Ortak Paydaş Raporu, Türkçe Özet Metin

Siyah Bant, Freemuse, Türkiye EPİ Son Toplantı Değerlendirmesi, 9 Temmuz 2015

Sara Whyatt, Avrupa Birliği İlerleme Raporu Değerlendirmesi, 13 Kasım 2015

 

Siyah Bant United Nations Universal Periodic Review Joint Stakeholder Submission – 2014

Siyah Bant, Freemuse, Initiative for Freedom of Expression, UPR 2014, Joint Stakeholder Submission, English Full Text

Siyah Bant, Freemuse, Initiative for Freedom of Expression, UPR 2014, Joint Stakeholder Submission, English Summary