Sanata yönelik sansürü araştıran, belgeleyen ve sansürle mücadele etmeyi amaçlayan Siyah Bant girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinliklerde gösterilecek yerli filmlere kayıt-tescil zorunluluğu getirmesine karşı, bu uygulamanın geri çekilmesi için sinemacılarla birlikte bir imza metni hazırladı.

 

Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Onur Ünlü ve Yeni Sinema Hareketi yönetmenlerinin de olduğu 211 sinemacı ve sinema sektörünün büyük bölümünü kapsayan 40’a yakın festival, meslek örgütü, sendika, yapım ve dağıtım şirketinin imzaladığı mektupta, sanatsal etkinliklerde filmlerin gösterimi için istenen kayıt-tescil uygulamasının, sanatsal ifade özgürlüğüne bir engel oluşturacağı ifade edildi.

 

Ayrıca mektupta filmlerin kayıt-tescil edilmesi için geçmeleri gereken Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulları’nın kriterlerinin muğlaklığı, siyasi ve ahlaki gerekçelerle yasaklamaya varan uygulamaları eleştirildi. Son olarak Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ filminin ticari gösterimine ve dolaşımına izin verilmeyerek açık bir sansür uygulandığı ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

 

Sansüre yönelik girişimlerin karşısında kararlılıkla duracaklarını belirten imzacılar, ilgili yönetmeliklerin sektör ile işbirliği halinde yeniden düzenlenmesini, Kurulların filmlerin “ticari dolaşıma ve gösterime giremez” kararı verme yetkisinin kaldırılmasını, Kurul kararlarında ifade özgürlüğü ve sinema sanatının özgünlüğünün gözetilmesini ve sanatsal etkinliklerde filmlerin kayıt-tescil belgesi istenmeksizin özgürce gösterilmesini talep ediyor.

 

Açık mektup ve imzası bulunan sinemacılar, meslek örgütleri, sendika ve festivallerin listesi aşağıdadır.

 

Siyah Bant

siyahbant.org

 

Ayrıntılı bilgi için:

Pelin Başaran

ya da

0533 336 40 64

(Elektronik posta gönderilmesi tercih edilmektedir)

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye’de düzenlenen film festivallerine ve çeşitli kültür sanat kurumlarına 2014 Ocak ayında gönderdiği bir yazıyla, etkinliklerde gösterilecek yerli filmlerin kayıt ve tescil edilmiş olması zorunluluğunu vurgulayarak, gösterimlerin yapıldığı mekânlarda denetimlerin yapılacağını ve kuralın ihlali halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Kayıt-tescil, başvurusu mevcut yönetmeliklere göre ancak bir yapımcı şirket tarafından yapılabilen ve filmlerin sınıflandırma ve değerlendirme kurulundan geçmesiyle sonuçlanan bir süreçtir. Dolayısıyla sanatsal etkinliklerde gösterilecek olan filmlere yönelik olarak (özellikle yapımcı belgesine sahip olmadıklarından dolayı kayıt tescil yaptıramayan kısa film ve belgeseller) gönderilen bu yazı, sinema sektöründe karışıklığa ve huzursuzluğa yol açmıştır.

Bir filmin yaş sınıflandırması ve değerlendirilmesinin yapılması dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bir gerekliliktir. Ancak kriterleri son derece muğlak olan Değerlendirme ve Sınıflandırma yönetmeliği doğrultusunda Alt ve Üst Kurul üyeleri, daha ziyade ahlaki ya da siyasi nedenlerle filmlere yüksek yaş sınırları getirerek gösterimini kısıtlayabildiği gibi, “ticari dolaşıma giremez” kararı alarak  açık bir şekilde sansür uygulayabiliyor. Filmlerin kayıt-tescil zorunluluğu üzerinde oluşturulan bu kontrol mekanizması, sanatsal ifade özgürlüğünü açıkça tehdit ediyor. Son olarak Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ filmi için Sınıflandırma ve Değerlendirme Üst Kurulu tarafından ticari dolaşım ve gösterime çıkamaz kararı verildi. Mevcut yönetmeliğin 11. maddesinde belirtildiği üzere “kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda” film yasaklanmıştır.

 

Aşağıda imzası bulunan sinemacılar, sinema yazarları, meslek örgütleri, sendika ve festivaller olarak şunları talep ediyoruz:

 

  • Kayıt ve Tescil ile Sınıflandırma ve Değerlendirme yönetmelikleri, sinema sektörü ile istişare edilerek hızla yeniden düzenlenmeli; yeni yönetmelikte yaş sınıflandırmasına uluslararası kabul edilmiş olan bilimsel ölçütler getirilmelidir. Özellikle, Değerlendirme Kurulları’nın, filmlere ticari dolaşıma ve gösterime giremez kararı verme yetkisi kaldırılmalıdır.
  • Film festivallerinde ve her türlü sanatsal etkinlikte filmler, kayıt-tescil belgesi istenmeksizin özgürce gösterilmelidir.
  • Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurullarında kararlar alınırken, kanunca reşit olarak tanımlanan reşit bireylerin seçme ve ifade özgürlüğü ve sinema sanatının özgünlüğü gözetilmelidir.

 

Süreci yakından takip edeceğimizi ve sansüre yönelik kararların karşısında duracağımızı, her koşulda mesleki özgürlüğümüzü savunmaya hep birlikte ve kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyu huzurunda duyuruyoruz.

 

 

 

İMZA VERENLER:

 

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 1001 Belgesel Film Festivali, Alternatif Medya Derneği, Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Anadolu Kültür, Ankara Film Festivali, Aram Tigran Sanat Akademisi, Atlantik Film, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Cam Film, Canlandıranlar Yetenek Kampı ve Festivali, Cegerxwîn Sanat Akademisi, Documentarist Uluslararası Belgesel Film Festivali, Doliche Filmcilik, Filmamed Belgesel Film Festivali, Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Hangi İnsan Hakları Film Festivali, İstanbul Film Festivali, İşçi Filmleri Festivali, Kibrit Film, Mavi Düşler Sanat Merkezi, Mithat Alam Film Merkezi, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği, Pembe Hayat KuirFest, Puruli Kültür Sanat, Ret Film, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Senaryo Yazarları Derneği (SEN-DER), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP), Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), SİNESEN, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Uluslararası Kısa Film Festivali, Van Ahtamar Film Festivali, Yeni Film Dergisi, Yeni Sinema Hareketi, Yılmaz Güney Film Festivali, Z1 Film Atölyesi

 

Ahmet Gürata, Ali Aydın, Ali Pınar, Ali Uyanık, Ali Vatansever, Alp Birol, Alpgiray M. Uğurlu, Altay Özbek, Artorius Sayar, Aslı Erdem, Aslı Ertürk, Aslı Filiz, Aslı Özge, Aslı Şahin, Aycan Çetin, Aydın Erel, Aydın Orak, Ayfer Tunç, Aylin Sayın, Aysun Erdoğan, Ayşe Çetinbaş, Ayşebengi Çelik, Ayşen Günsu Teker, Ayşin Akbulut, Ayten Başar, Balım Tanrıöver, Belma Baş, Belmin Söylemez, Berat İlk, Berke Göl, Betül Esener, Bilal Babaoğlu, Bingöl Elmas, Birol Elginöz, Burak Acar, Burhan Gün, Can Candan, Can Kılcıoğlu, Cem Öztüfekçi, Cenk Örtülü, Claudine Avetyan, Çayan Demirel, Çetin Baskın, Çiğdem Mater, Çiğdem Vitrinel, Deniz Akçay Katıksız, Deniz Koçak, Deniz Yeşil, Dersu Yavuz Altun, Derviş Zaim, Devrim Akkaya, Didem Ayberkin, Dilde Mahalli, Dilek Gökçin, Doğa Kılcıoğlu, Ebru Karaca, Ebubekir Çetinkaya, Elif Ergezen, Elif Taşçıoğlu, Emel Çelebi, Emin Alper, Emine Yıldırım, Emrah Dönmez, Emrah Kalan, Emre Akay, Emre Yeksan, Emre Yetim, Ender Yeşildağ, Enis Köstepen, Erdem Murat Çelikler, Esra Ciliv, Ethem Özgüven, Evrim Kaya, Ezgi Yalınalp, Faruk Karaçay, Fatma Çolakoğlu, Fatma Karanfil, Ferit Karahan, Fırat Yücel, Funda Ödemiş, Gaye Boralıoğlu, Gökçe İnce, Gül Abus Semerci, Gül Meriç Özen, Güldenay Somunut, Güliz Kucur, Güliz Sağlam, Gülsüm Tansu Öz, Gürcan Keltek, Hakkı Kurtuluş, Halit Fırat Yazar, Haluk Ünal, Hasan Özgen, Hasan Tuna Balkan, Haşmet Topaloğlu, Hatice Aslan, Hatyak Yakar, Hilmi Etikan, Hüseyin Karabey, İlham Bakır, İlker Barış, İlker Berke, İlksen Başarır, İmre Azem, İnan Güngören, İnan Temelkuran, İnci Uluçay, İpek Türktan Kaynak, İsmet Arasan, Janset Pacal, Kaya Özkaracalar, Kazım Gündoğan, Kazım Öz, Kemal Alptekin, Kemal Öner, Kerem Topuz, Kerim Ceylan, Kibar Dağlayan Yiğit, Kıvanç Yalçıner, Korkut Akın, M. Cem Öztüfekçi, M. Özgür Candan, Mahmut Fazıl Coşkun, Medet Dilek, Mehmet Rasim Doğan, Mehmet Şafak Turkel, Melik Saraçoğlu, Melisa Önel, Memik Horuz, Metin Akdemir, Metin Avdaç, Metin Gönen, Metin Yeğin, Mithat Alam, Murat Ayman, Murat Düzgünoğlu, Murat Muslu, Murat Zubi, Müjde Mizgin Arslan, Nadir Öperli, Nalan Merter Savaş, Nazif Çoşkun, Nazlı Durlu, Necati Sönmez, Nedim Hazar, Nejla Demirci, Nesimi Yetik, Nesra Gürbüz, Neşe Cehiz, Neşe Şen, Nezahat Gündoğan, Nida Karabol Akdeniz, Nihal Katipoğlu, Nihal G. Koldaş, Nihan Küçükural, Nil Güleç Ünsal, Nil Perçinler, Nilgün Öneş, Nur Sürer, Nuran Evren Şit, Nuray Aydın, Nuri Bilge Ceylan, Nuriye Bilici, Oğuz Kaynak, Onur Ünlü, Orçun Oksar, Orhan İnce, Ozan Turgut, Ömer Tuncer, Ömür Atay, Önder Çakar, Özcan Alper, Özcan Vardar, Özge Özdüzen, Özkan Küçük, Özkan Yılmaz, Özlem           Sarıyıldız, Pelin Esmer, Pınar Uysal, Ramin Matin, Recep Yener, Reha Erdem, Reis Çelik, Reyhan Tuvi, Rıza Kocaoğlu, Sedat  Yılmaz, Selçuk Akman, Selim Evci, Selin Vatansever, Semih Dindar, Senem Aytaç, Seray Genç, Seren Yüce, Serkan Acar, Serkan Çakarer, Sevgi Saygı, Sevil Demirci, Seyfettin Tokmak, Seyhan Kaya, Sinan Güngör, Sinemis Candemir, Soner Sert, Süleyman Demirel, Şafak Orbay, Şükran Kuyucak Esen, Tahsin İşbilen, Tamer Baran, Tarık Tufan, Tayfun Pirselimoğlu, Tolga Esmer, Tuğçe Taçkın, Türker Korkmaz, Ufuk Karalı, Uğur Egemen İres, Ümit Kıvanç, Ümit Köreken, Ümit Ünal, Veli  Kahraman, Vural Çavuşoğlu, Vuslat         Saraçoğlu, Yamaç Okur, Yasin Ali Türkeri, Yaşar Yenigün, Yavuz Özkan, Yeşim Ustaoğlu, Yonca Ertürk, Yusuf Güven, Zeki Demirkubuz, Zeynel Aslankaya, Zeynel Koç, Zeynep Dadak, Zeynep Nilüfer Özçelik, Zeynep Özbatur Atakan